ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 4Μ

Μέσα από ειδική πλατφόρμα μπορείτε να παρακολουθείτε σειρά με εκπαιδευτικά βίντεο (tutorials) για ένα μήνα από την εγγραφή
Σεμινάριο
Τιμή * Εγγραφή
FINE (5 ώρες) 150.00
4M-KENAK (2.5 ώρες) 100.00
IDEA (3 ώρες) 100.00
ΠΑΚΕΤΟ ERGA
(4 ώρες)
150.00
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΑΣ
(2.5 ώρες)
100.00
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(0.5 ώρες)
50.00
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α