Η εναλλακτική, προσιτή λύση στο Autocad

 

 

 

 
 

 100% DWG

Για το 4ΜCAD το DWG  είναι το φυσικό του format. Ετσι μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε αρχεία AutoCAD οποιασδήποτε έκδοσης μέχρι και του 2018.

Παρόμοιο Περιβάλλον και Λειτουργικότητα

Το 4MCAD προσφέρει το πιό φιλικό περιβάλλον για όσους γνωρίζουν το AutoCAD, αλλά και για τους νέους χρήστες.

 

Υψηλή Αξία σε Προσιτή Τιμή 

(High Value for the Price)

Με το 4MCAD έχετε ένα πανίσχυρο σχεδιαστικό με κόστος μόνο ένα μικρό κλάσμα της τιμής των ανταγωνιστών.

 
             
   
         
  > Κατεβάστε και δείτε το Demo      
         
         
 

Νέο: 4MCAD PRO TOPO 

Παραγωγή διαγραμμάτων (τοπογραφικό & ΔΓΜ) για υποβολή στο Εθνικό Κτηματολόγιο 

> Δείτε το Demo

 

 

 

 

 

4MCAD Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

 

Νέα Εκδοση 4MCAD v.21 πιό ισχυρή από ποτέ !

 

Με Αρχιτεκτονική 64bit και περιβάλλον εντελώς παρόμοιο με το Autocad®, Φυσικό (native) 64-bit set up για ασύγκριτες επιδόσεις, Φυσικό (native) DWG για πλήρη συμβατότητα με κάθε αρχείο DWG, αλλά και πλήρη συμβατότητα πρακτικά με κάθε σχεδιαστικό αρχείο (IFC, RVA, RVT, IGES, STEP κ.α.), η τελευταία έκδοση 4MCAD21 εντυπωσιάζει για το πλήθος των νέων δυνατοτήτων της. Ειδικότερα: 
 

I. Νέες δυνατότητες για την έκδοση Professional 4MCAD PRO v.21

Συμβατότητα-Μετατροπή αρχείων

 • Μετατροπή PDF σε DWG
 • Εισαγωγή αρχείων Revit (RFA & RVT format)
 • Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων IGES
 • Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων STEP
 • Συνεργασία με σημεία νέφους (αρχεία pointclouds .rcp/.rcs)

Nέες Οντότητες BIM

 • Αντικείμενα ADT (οντότητες Architectural_Desk_Top): Δημιουργία τοίχων, παραθύρων, ανοιγμάτων, υαλοπετασμάτων, κλιμάκων, ραμπών, στεγών, καγκέλων κλπ
 • Μετατροπή οντοτήτων σε τοίχους και πλάκες
 • Μεταλλικά στοιχεία: Δημιουργία προφίλ μεταλλικών διατομών σύμφωνα με Ευρωκώδικες ΕΝ3, καθώς επίσης και κατά ΑISC (Αμερικάνικα πρότυπα).
 • Ξύλινα στοιχεία: Δημιουργία προφίλ ξύλινων διατομών
 • Δημιουργία γραμμών στάθμης και τομών (elevation & section lines).

Μοντελοποίηση Στερεών (3D Solid Modelling)

 • Μετατροπή οντοτήτων σε 3Dπλέγματα (meshes) ή επιφάνειες (surfaces) με χρήση των εντολών «ConverttoMesh» και «ConverttoSurface».
 • Μοντελοποιητής όψης (Facet Modeler) για σχεδίαση σειράς 3D στερεών, όπως κουτιού (FMBOX), κώνου (FMCONE), κυλίνδρου (FMCYLINDER), πυραμίδας (FMPYRAMID), σφαίρας (FMSPHERE) και τοροειδούς (FMTORUS).
 • Σχεδίαση γραμμών κατασκευής μέσω της νέας εντολής «ConstructionLine».
 • Εντολές FM3DCONVERT και FMEXTRUDE για τη μετατροπή περισσότερων τύπων 3D οντοτήτων σε άλλους τύπους 3D οντοτήτων.
 • Επεξεργασία 3D οντοτήτων του νέου Facet Modeler: Μετατροπή σε 3D (FM3DCONVERT), Εξώθηση (FMEXTRUDE), Διάτμηση (FMINTERSECT), Περιστροφή (FMREVOLVE), Αφαίρεση (FMSUBTRACT), και Ενωση (FMUNION).

 

II. Επιπλέον Δυνατότητες (αφορούν τόσο στο 4MCAD PRO v.21 όσο και στο 4MCAD Standard v.21)

Τελευταίο DWG format

 • Ανάγνωση/Εγγραφή σε DWG Autocad2018 (η προηγούμενη έκδοση 19 είχε μόνο τη δυνατότητα ανάγνωσης)

Interface

 • Παλέττα Εργαλείων Tool Palette (τύπου Autocad®)
 • Interface με Ribbon menus και menu bar ταυτόχρονα.
 • Εντολή “Save Workspace” (WSSAVE) για αποθήκευση χώρου εργασίας (workspace) και των συνοδευτικών ρυθμίσεων από το χρήστη.
 • Εντολή κλεισίματος όλων των σχεδίων πλην του τρέχοντος (CLOSEALLOTHER)
 • Πλήθος βελτιώσεων, όπως για παράδειγμα η εντολή «QuickCUI», δεξί πλήκτρο για τις δυνατές επιλογές σχεδίου (drawing tab options), επιλογή τύπου κέρσορα (πχ. κανονικού, τύπου «όπλου», XOR ώστε να φαίνεται και σε φόντο ίδιου χρώματος) κ.α.

Blocks & Χrefs

 • Νέα εντολή Μετατροπής Block σε XRef (εξωτερική αναφορά) για την μετατροπή του επιλεγμένου Block (σε οποιαδήποτε εμφάνισή του) σε Xref.

Επιλογή και τροποποίηση Οντοτήτων

 • Εντολή επιλογής Φίλτρου («Selection Filter») για την εμφάνιση σε παράθυρο του αποτελέσματος φιλτραρίσματος ανά επίπεδο, χρώμα, τύπο οντότητας και τύπο γραμμής.
 • Καρτέλα κυκλικής επιλογής (Cyclingtab) για καθορισμό του τρόπου επιλογής κατά την επιλογή οντοτήτων που αλληλεπικαλύπτονται.
 • Εντολή «Overkill» για διαγραφή ή συνδυασμό διπλών ή επικαλυπτόμενων οντοτήτων.
 • Επισκόπιση και επιλογή σειράς ενεργειών στη γραμμή εργαλείων Αναίρεσης/ Επανάληψης Undo/Redo
 • Εντολή στερεοποίησης «Thicken» για μετατροπή επιφανειών και πλεγμάτων (surfaces & meshes) σε 3D στερεά με καθορισμένο πάχος (4MCAD PRO).
 • Πρόσθετες λαβές/grips αλλά και ιδιότητες σε πολύγωνα, ορθογώνια και γραμμές σπασίματος (breaklines) για έξυπνη, γρήγορη επεξεργασία.

Επισκόπιση (Viewing)

 • Νέα εντολή CAMERA για τη δημιουργία ή τροποποίηση των ρυθμίσεων επισκόπησης του σχεδίου.

Κείμενο (Text)

 • Κείμενα πολλαπλών γραμμών χρησιμοποιώντας γραμματοσειρές από δεξιά προς τα αριστερά.
 • Δημιουργία πρόσθετων τύπων λιστών για πολυγραμμικό κείμενο (multilinetext).
 • Αλλαγή μεγέθους κειμένου μέσω της εντολής ScaleText.
 • Σχεδίαση κύκλου, ορθογώνιου ή διακεκομμένης γραμμής που να περικλείει το κείμενο (εντολή “EncloseTextwithShape”).
 • Τοποθέτηση κειμένου μέσα σε καθορισμένο χώρο (εντολή TextFit).
 • Εκτυπώσεις
 • Εξαγωγή layout στο μοντέλο (.dwg)
 • Δημοσίευση (Publish) σχεδίων σε DWF και DWFx.
 • Εντολή AutoPublish για αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων (.dwf / .pdf) από το τρέχον σχέδιο.

APIs

 • Τεχνικές .NET wrappers αναφορικά με τις αρχιτεκτονικές οντότητες.
 • Φόρτωση εφαρμογών IRX αυτόματα στο IntelliCAD μέσω του μητρώου (registry).
 • Ανεβασμένες Αποδόσεις
 • Υψηλές αποδόσεις αναφορικά με αρχεία .pdf, μπλοκ με πολλές ένθετες οντότητες και σημεία νέφους (pointclouds).
 • Zoom & Pan 3 φορές γρηγορότερα για κομμένα (clipped) Xref.
 • Ταχύτατο άνοιγμα αρχείων Xref
 • Βελτιωμένη απόδοση κατά την επιλογή με παράθυρο (“select by window”).
 • Δυνατότητα για σταδιακή αποθήκευση αρχείων .dwg, για πολύ ταχύτερη αποθήκευση μεγάλων αρχείων .dwg στα οποία δεν έγιναν πολλές αλλαγές.

Νέες μεταβλητές συστήματος (system variables)

 • AECAUTOUPDATE, AUTOMATICPUB, AUTOPUBLISHPATH
 • BLOCKEDITLOCK, CROSSHAIRMODE,
 • OVERKILLMODE, OVERKILLTOLERANCE, OVERKILLTOLARCCHORD, OVERKILLTOLARCENDPOINT,
 • REFPATHTYPE, SELECTIONCYCLING, SJTABTINDEX, TASKBAR, WOODTABINDEX, XREFNOTIFY.

 

 

Το 4ΜCAD κυκλοφορεί σε 2 εκδόσεις

4MCAD Standard & 4MCAD PRO

Επιπρόσθετα του 4MCAD Standard, το 4MCAD PRO επικοινωνεί με αρχεία BIM/IFC, Revit, Step κ.α., περιλαμβάνει διαχειριστή βιβλιοθηκών (Library Manager), ενώ τέλος υποστηρίζει 3D Solids και Visual Basic (VBA support).

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Το 4MCAD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα για το τι μπορείτε να κάνετε με το 4MCAD